Openbaar archeologiesymposium in Groningen

  "Land van Ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied“

  Openbaar archeologiesymposium in Groningen
  Openbaar archeologiesymposium in Groningen
   

  In de Der Aa-kerk in Groningen wordt zaterdag 22 maart het archeologiesymposium 'Land van Ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied' gehouden. Met het symposium wordt het tentoonstellings- en onderzoeksproject afgesloten, een periode van drie jaar onderzoek, vier tentoonstellingen, een scala van begeleidende activiteiten en de publicatie van een kleurrijk, tweetalig boek over de archeologie van Noord-Nederland en Ostfriesland. Gedeputeerde Bote Wilpstra opent het symposium.

  Lees meer

  Cranberry's: nieuw Texels streekproduct

  Cranberries
  Cranberries
   

  De afgelopen twee jaar zijn op Texel proeven gedaan met de teelt van cranberry's. Ongeveer 20% van de binnenduingrond blijkt geschikt voor de teelt van deze oorspronkelijk Amerikaanse heideplant. Naast teeltproeven is met verschillende Texelse ondernemers de afzetmarkt in beeld gebracht. Er zijn veel producten waar de cranberry in verwerkt kan worden en daarnaast zijn cranberryvelden een mooie aanvulling op het toeristisch aanbod van het eiland.

  Lees meer

  Leeuwarden wordt Hoofdstad van de Smaak 2015

  Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak
  Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak
   

  Leeuwarden wordt Hoofdstad van de Smaak 2015. Dit maakte de landelijke Stichting Week van de Smaak bekend. “Wij zijn lovend over de plannen, de presentaties, de heerlijke smaken van Fryslân en het grote enthousiasme en medewerking van de initiatiefnemers, Friese koks, Friese streekproducenten, organisaties, gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân. We zien dan ook uit naar Leeuwarden als Hoofdstad van de Smaak 2015!”, aldus René de Bruin van de stichting Week van de Smaak.

  Lees meer

  Gemeenten en provincie investeren in de Waddeneilanden

  Waddeneilanden
  Waddeneilanden
   

  De provincie Fryslân steekt ruim 4,4 miljoen in de leefbaarheid en toeristische voorzieningen op de Friese Waddeneilanden. De gemeenten van hun kant leggen hetzelfde bedrag erbij. Onder deze voorwaarde kunnen 20 nieuwe projecten worden uitgevoerd op de eilanden. Deze plannen worden uitgevoerd in het kader van de Streekagenda Waddeneilanden.Tijdens het traject van Wurkje foar Fryslȃn (NUON-middelen) werden de behoeften van de gemeenten zichtbaar. Gemeenten hoopten met hun projecten aan te kunnen sluiten bij dit traject Maar de doelen van de gemeentelijke plannen kwam niet overeen met de doelen van dit investeringsprogramma. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft de provincie besloten een eenmalige investering van 24 miljoen te doen voor heel Friesland. Dit wordt gefinancierd vanuit vrijgevallen budgetten. Met dit geld wordt op korte termijn een stimulans gegeven aan de werkgelegenheid. Op lange termijn dragen de projecten bij aan de leefbaarheid in Friesland en zeker ook op de Waddeneilanden.

  Lees meer

  Werelderfgoed Waddenzee verdient beter en eenduidig natuurbeheer

  Waddenzee
  Waddenzee
   

  Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk. Dat blijkt ook uit het vanochtend verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’. De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels. Goed en eenduidig natuurbeheer is noodzakelijk om verder herstel van de Waddenzee mogelijk te maken.

  Lees meer

  Waddenbier van Terschelling

  Terschellinger bieren
   

  Texel heeft zijn eigen bier, dat ook al buiten Texel geschonken wordt, op Ameland is een hobbybrouwer actief, Terschelling bleef niet achter. Al op de veerboot van Doeksen kun je nu een Scelling biertje proeven, dat zoveel mogelijk met eilander ingrediënten wordt gebrouwen. Sinds 2013 wordt het brouwgerst voor Scelling Koan op duurzame wijze op Terschelling verbouwd. In de zestiger jaren van de vorige eeuw stapte Terschelling over van graan en gras naar enkel grascultuur. De oorzaak van die ommekeer was het feit dat alles in die jaren steeds grootschaliger van opzet werd. Nu is er weer aandacht voor kleinschaligheid. Daar past bier van eigen bodem mooi in.

  Lees meer

  Vismigratierivier op RTV Noordkop

  RTV Noordkop
  RTV Noordkop
   

  Vorige week was Wouter van der Heij van de Waddenvereniging te gast bij RTV Noordkop. Wouter gaf daar toelichting op de plannen voor de Vismigratierivier, die inmiddels flink vorderen. Joost van de Beek van Rijkswaterstaat zat naast Wouter aan tafel om de plannen voor de versterking van de Afsluitdijk toe te lichten. En als het goed is sluiten de plannen straks goed op elkaar aan.

  Lees meer

  Nieuwe fase zeehondenopvang

  Zeehondencreche
  Zeehondencreche
   

  Waren het eerst vooral ecologen die moeite hadden met overmatige opvang van zeehonden, in de afgelopen jaren waren er ook steeds meer geluiden te horen van bezoekers en eilanders dat er wel heel veel zeehonden worden opgevangen. Telkens als er over werd gesproken, ontstond er weer een stammenstrijd tussen voor- en tegenstanders van zeehondenopvang. Het gaat hier immers om twee waarden die naast elkaar bestaan: natuurbescherming en dierenwelzijn. Dat sinds afgelopen weken die discussie eindelijk openlijk kan worden gevoerd met de opvang in Pieterburen is een goede zaak.

  Lees meer

  Kritiek op plannen windmolens binnen 12-mijlszone zwelt aan

  Kustlijn Waddenzee
  Kustlijn Waddenzee
   

  Nadat eerst de waddeneilanden en vervolgens de kustgemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar zich hebben uitgesproken tegen plannen van het kabinet voor windparken op zee binnen de twaalf-mijlszone, hebben nu ook de kustprovincies hun zorgen geuit.
  De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Friesland vinden dat er onvoldoende informatie voor het kabinet is om onomkeerbare besluiten te nemen bij het aanwijzen van windlocaties op zee binnen de zogeheten 12-mijlszone (22 kilometer). Het kabinet is voornemens medio maart 2014 een besluit te nemen over windenergie voor de kust.

  Lees meer

  Aanleg vismigratierivier Afsluitdijk

  Afsluitdijk
  Afsluitdijk
   

  Rijkswaterstaat werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale (overheids)partijen aan het realiseren van een aantal duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de ambities is de aanleg van een Vismigratierivier bij het sluizencomplex van Kornwerderzand.

  Lees meer

  Aanbieding rapport "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk"

  Aanbieding rapport Balgzanddijk
  Aanbieding rapport Balgzanddijk
  Aanbieden rapport Balgzanddijk

  Op woensdag 12 februari ontvingen de wethouders Pia Bruin, wethouder van de Gemeente Den Helder, Theo Meskers, wethouder van de gemeente Hollands Kroon en Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, het rapport "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk" uit handen van Katja Phillippart, bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie.

  Lees meer

  In het land van de Friezen - kust identiteit in Duitsland, Denemarken en Nederland

  Wadden
  Wadden
   

  De Waddenzee roept hetzelfde gevoel van regionale identiteit op in mensen die aan de Duitse, Nederlandse en Deense kust wonen. Dit is de conclusie van een grensoverschrijdende online enquête onder de bewoners langs de Waddenzeekust van alle drie de landen.

  Lees meer

  Integrale aanpak voor toekomst Waddenzee als Werelderfgoed

  wadlopen
  wadlopen
   

  Meer dan 200 wetenschappers, bestuurders en andere betrokkenen kwamen van 21 tot 23 november bij elkaar in Leeuwarden voor de 13e editie van het Trilaterale Wetenschappelijk Symposium over de Waddenzee. Een verslag.

  Lees meer

  Meer artikelen...