Nostalgische boottochten met 109 jaar oude raderboot Freya

  Freya
  Freya
   

  Vanaf 14 april vaart een oeroude raderboot dagelijks van Emden naar Papenburg en vice versa. Op 12 en 13 april zijn er zelfs nostalgische boottochten vanuit de stad Groningen. De liefdevol gerestaureerde Freya biedt plaats aan 220 passagiers. Het sissen en stampen van de stoommachine herinnert aan de tijd toen de stoomboot een hypermodern transportmiddel was.
  De raderboot is van oorsprong een Nederlands schip en werd op 12 september 1905 in Kinderdijk te water gelaten. De historische boot is de laatste origineel aangedreven raderboot met twee zijdelingse schoepenwielen aan de Duitse kust.

  Lees meer

  Bruinvissen ook meer in Noordduitse wateren

  Bruinvis
  Bruinvis
   

  Vorige week was in de WadWeten te lezen dat juist in het voorjaar steeds meer bruinvissen gespot worden in het Marsdiep tussen Den Helder en Texel. Ook in de Duitse rivieren die in de Noordzee uitmonden is dit het geval. Al sinds 2007 wordt in het voorjaar de bruinvis steeds vaker in Eems, Jade, Weser en Elbe waargenomen. Het vermoeden bestaat dat de bruinvissen grote visscholen achtervolgen die naar hun paaigronden terugkeren. In dit geval gaat het om de spiering, die zich in januari en februari in de estuaria verzamelt en vervolgens stroomopwaarts naar de paaigronden zwemt.

  Lees meer

  Wereldvismigratiedag 24 mei op Kornwerderzand

  Paling
  Paling
   

  Op zaterdag 24 mei 2014 vindt de eerste Wereldvismigratiedag plaats. Over de hele wereld worden op deze dag evenementen georganiseerd om de aandacht te vestigen op de noodzaak van vispassages. Op Kornwerderzand is op 24 mei onder het motto 'De Afsluitdijk gaat open voor vis' van alles te beleven rondom het thema vismigratie.

  Dammen en dijken maken het voor trekvissen zoals zalm en paling moeilijk tot onmogelijk om paai- en opgroeigebieden te bereiken. Het gevolg daarvan zijn teruglopende visstanden of zelfs de dreiging van uitsterven van bepaalde soorten. De Waddenvereniging is daarom een van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een zes kilometer lange getijdenrivier door de Afsluitdijk die de ecologische verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee weer herstelt. Daardoor wordt deze barrière voor trekvissen opgeheven. De Vismigratierivier is een baanbrekend project en uniek in de wereld.

  Lees meer

  Opinieartikel: Weg met de Afsluitdijk?

  Afsluitdijk
  Afsluitdijk
   

  In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten. Wat zou er gebeuren als het IJsselmeer en het Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee?

  Het door de zee gevormde landschap krijgt zijn ziel terug. Zalmen zwemmen weer vanuit zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen stroomopwaarts en er ontstaat een unieke brakwater-ecotoop van internationale waarde. De naar het achterland gekeerde Zuiderzeesteden richten zich weer naar zee en Almere en Lelystad krijgen een enorme impuls door de spectaculaire ligging aan een dynamische binnenzee. En bovenal biedt de getijdendynamiek de mogelijkheid om een wegzakkend landschap opnieuw te laten groeien.

  Lees meer

  Zeearend broedt opnieuw in Lauwersmeergebied

  Zeearend
  Zeearend
   

  LAUWERSOOG - Voor de vijfde keer broedt een paar zeldzame zeearenden in het Lauwersmeergebied.

  Dit meldt de Leeuwarder Courant. De arenden hebben op de Sennerplaat, de zandplaat met wilgenopslag waar de arenden al drie jaar nageslacht hebben grootgebracht, een nieuw nest gebouwd.

  Volledig bericht op de website van de Leeuwarder Courant.

   

  Proefschrift: Energy generation from mixing salt water and fresh water:
  Smart flow strategies for reverse electrodialysis

  Auteur: David Vermaas
  Datum 17 januari 2014
  Universiteit: Universiteit Twente

  David Vermaas (links)
  David Vermaas (links)
   

  RED (Reverse Electrodialysis) is een technologie waarbij elektrische energie wordt opgewekt door het mengen van bv. rivierwater en zeewater. David Vermaas, die op 17 januari cum laude promoveerde, hield zich bezig met de verbetering van deze technologie. Hij optimaliseerde de manier waarop het water langs de membranen stroomt en bedacht een aantal manieren om vervuiling van de membranen te verminderen.

  Lees meer

  Windmolens en waddentoerisme

  Door: Tim van Oijen
  Datum: 20 maart 2014

  Windmolens in zee
  Windmolens in zee
   

  Een paar weken geleden was de voorgenomen bouw van windmolens binnen de 12-mijls-zone langs de Noord-Hollandse kust uitgebreid in het nieuws. Het zicht op de molens zou volgens de branchevereniging van recreatieondernemers toeristen weghouden. Voor waddentoeristen kan deze stelling worden onderbouwd. Uit onderzoek op Ameland blijkt namelijk dat die duidelijk de voorkeur geven aan een lege horizon. Duitse toeristen vinden windmolens minder storend dan Nederlandse.

  De invloed van windmolens op het landschap is onderwerp van felle discussies. De een heeft er weinig problemen mee, de ander stoort zich er enorm aan. Ook onder toeristen die het waddengebied bezoeken zijn de meningen verdeeld, zo blijkt uit een onderzoek dat in 2012 en 2013 door het kennisinstituut Deltares in het kader van het Europese project Vectors is uitgevoerd.

  Lees meer

  Symposium 'Sense of Place'

  11 en 12 juni 2014 Terschelling

  Wadland workshop
  Wadland workshop
   

  In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Een belangrijk onderdeel van Leeuwarden 2018 is Sense of Place: een reis langs verschillende werken van landschapskunst en landschapsarchitectuur waarin de Waddenzee een hoofdrol zal vervullen.

  Vorig jaar organiseerde Oerol voor het eerst het Sense of Place seminar waarvoor verschillende sprekers zich verdiepten in de thematiek van Sense of Place: culturele landschapsontwikkeling. In 2014 zal er weer een Sense of Place Symposium plaatsvinden, dit keer georganiseerd door de Waddenacademie in samenwerking met Oerol, de afdeling Cultural Geography van de Rijksuniversiteit Groningen, de afdeling Cultural Anthropolgy en Development Sociology van de Universiteit Leiden, Leeuwarden 2018.

  Lees meer

  Aanjagen van het Werelderfgoed Waddenzee

  Lauwersoog
  Lauwersoog
   

  Al bijna vijf jaar geleden werd de Waddenzee werelderfgoed. De afgelopen jaren is er op allerlei manieren aandacht aan de status besteed. Hier kunt u meer lezen over de nieuwste ontwikkelingen.

  Lees meer

  Unieke Wadden in Noord-Europa en Zuid-Korea

  De Waddenzee
  De Waddenzee
   

  In een vol Oranje Bierhuis vertelden, luisterden en discussieerden dinsdagavond 4 maart twee wetenschappers over de Wadden. Het Café van de Kleine Wetenschap van UCF was ditmaal samen georganiseerd met de Waddenacademie.

  “There is something in the water”
  Ecologe Katja Philippart (bestuurslid Waddenacademie) opende de avond met een lezing over “Mensen, mosselen en microscopisch kleine algen”. Ze vertelde haar verhaal naar aanleiding Wadden monitoring in the spotlight, een boekje dat onder haar hoofdredacteurschap is aangeboden tijdens de trilaterale ministerconferentie in februari 2014. Phillipart nam de aanwezigen mee langs de stand van zaken op het gebied van mensen, mosselen en algen in het Waddenzeegebied. Zo nemen inwonersaantallen in het (Nederlandse) Waddenzeegebied af. Is er bij de werkgelegenheid een interessant onderscheid te zien in redelijk veel werk op de eilanden en weinig werk in de Waddenzeekustgebieden. Verdrijft toerisme, vooral op de eilanden, sinds de jaren ’60 de landbouw en visserij als belangrijkste bron van inkomsten. En behoren de Waddeneilanden tot de meest gewaardeerde plekken in Nederland.

  Lees meer

  Waddeneilanden meest toeristische gemeenten

  Vuurtoren Vlieland
  Vuurtoren Vlieland
   

  Op de Waddeneilanden is ruim een kwart van de bedrijven actief in het toerisme. Ze zorgen daar voor 37 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

  Lees meer

  Het broedseizoen begint

  Aalscholver
  Aalscholver
   

  Het broedseizoen is begonnen. De eerste broedvogels, zoals de aalscholver en wilde eend, in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn begonnen met het zoeken van een nestplek.

  Om de broedende vogels en hun opgroeiende jongen niet te verstoren geldt tot 1 september bijna overal een aanlijnplicht voor honden en vraagt Staatsbosbeheer kattenbezitters hun dieren in ieder geval ’s nachts binnen te houden. De ‘groene routes’ zijn in de broedperiode niet beschikbaar. Dit is de tijd om van de vogels te genieten en met de boswachter op excursie te gaan in de duinen.

  Lees meer

  Driekwart miljoen subsidie voor visserijprojecten Hoogeland Groningen

  Driekwart miljoen subsidie voor visserijprojecten Hoogeland Groningen
  Driekwart miljoen subsidie voor visserijprojecten Hoogeland Groningen
   

  De vissersdorpen op het Hoogeland krijgen 760.000 euro subsidie. Het geld moet de concurrentiekracht van de lokale visserij vergroten, de werkgelegenheid stimuleren én de sociaal-culturele identiteit van de vissersdorpen versterken.

  Lees meer

  Meer artikelen...