Publicatiedatum: 19 januari 2015

  Deense Waddenzee op Werelderfgoed-lijst

  Waddenzee werelderfgoed
  Waddenzee werelderfgoed
   

  Werelderfgoed Waddenzee compleet: Op 23 juni 2014 heeft het UNESCO Werelderfgoed Comité besloten om het Werelderfgoed Waddenzee uit te breiden met het Deense gedeelte van de Waddenzee en een extra Duits offshore-gebied.

  De hele Waddenzee is nu één Werelderfgoed-gebied, met een goede bescherming zodat ook toekomstige generaties nog van dit gebied kunnen blijven genieten
  Staatssecretaris Dijksma:’ Ik ben blij dat nu ook het Deense deel van de Waddenzee op de lijst van Werelderfgoed staat. Dit geeft een stimulans samen verder op te trekken en te zorgen dat de komende generaties ook kunnen genieten van dit prachtige gebied.’
  "Dit is het grootste succes van de drie landen in hun gezamenlijke inspanningen sinds de oprichting van de trilaterale samenwerking in 1978 om dit unieke gebied te beschermen", aldus Jens Enemark, secretaris van het Gemeenschappelijke Waddenzee Secretariaat in Wilhelmshaven (Duitsland), tijdens zijn dankwoord op de bijeenkomst van het comité in Doha, Qatar. " ‘Ons werelderfgoed’ is nu compleet. We zullen dit als aanleiding gebruiken om onze samenwerking te versterken en de Uitzonderlijke Universele Waarde van het gebied te onderhouden en te verbeteren" vulde hij aan.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 15 januari 2015

  Ook minister Kamp ziet weinig in windmolens Afsluitdijk

  Windmolens afsluitdijk
   

  Afgelopen dinsdag 13 januari vergaderde de Tweede Kamer over het energieakkoord. Tijdens deze vergadering is er ook gesproken over de Friese plannen. Vlak voor Kerst besloot de Friese politiek dat het plan om een grote hoeveelheid windmolens op en nabij de Afsluitdijk te plaatsen verder onderzocht moet worden voordat een definitieve keuze voor een locatie kan worden gemaakt.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 9 januari 2015

  Lezingen Wetenschap over het Wad bij Volksuniversiteit Fryslân

  Volksuniversiteit Fryslan
  Volksuniversiteit Fryslan
   

  In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing over hun portefeuille.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 15 januari 2015

  Binsbergen en van der Horst: pioniers van de natuurfilm

  Nol Binsbergen
  Nol Binsbergen
   

  Arnold Friedrich (Nol) Binsbergen werd in 1908 geboren in Zaandam. Toen hij 13 jaar oud was ging hij werken als huis- en interieurschilder. Thuis maakte hij aquarellen, gesteund door lessen van Jac. J. Koeman. Als snel wist Binsbergen dat hij zich vooral met de natuur bezig wilde houden. Hij kocht een camera en trok de Noord-Hollandse natuur in. Daar perfectioneerde hij zijn werkwijze. Hij heeft in totaal 1699 negatieven nagelaten, die worden gerekend tot het beste van de Nederlandse natuurfotografie uit de eerste helft van de vorige eeuw.

  Avonturen
  Een vogelfotograaf moet vaak lang wachten en maakt nu en dan onverwachte dingen mee. Tijd genoeg om waarnemingen en verrassingen ook op schrift vast te leggen. Tussen 1935 en 1941 verschenen van de hand van Binsbergen een aantal door hemzelf geïllustreerde vogelboeken. Door zijn beeldende en anekdotische stijl zijn deze boeken nog steeds een aanrader voor iedereen die zich met natuurfotografie bezig houdt. Binsbergen werkte ook mee aan de determinatiegids 'Zien is kennen', die tot ver in de jaren '70 in herdruk is verschenen.

  Pionieren
  In 1941 overleed onverwachts de heer Kraai, directeur van het Texels Museum. Herman van der Horst, van beroep boekhouder en preparateur, volgde hem op. Van der Horst was daarvoor gevestigd in Haarlem, maar kende Texel al goed als vogelliefhebber. In 1942 verhuisde ook Nol Binsbergen definitief naar het vogeleiland Texel. De twee mannen gingen samen aan de slag toen de veerbootmaatschappij TESO opdracht gaf tot het maken van een promotiefilm voor Texel. Binsbergen leerde van der Horst de kneepjes van de natuurfotografie en samen experimenteerden de mannen met de filmcamera, vaak urenlang weggekropen in een kleine schuilhut. De film 'Texel, parel der Waddeneilanden' zou in 1945, kort na het overlijden van Binsbergen, in première gaan. Van der Horst was toen inmiddels volledig gegrepen door het filmvirus. Hij nam ontslag bij het museum.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 9 januari 2015

  Nóg later maaien om grutto te redden

  Grutto
   

  Weilanden waar grutto’s broeden, zouden pas ná 1 juli moeten worden gemaaid. Dat is de meest effectieve maatregel om de voortdurende afname van het aantal grutto’s te remmen. Dit blijkt uit het onderzoek van Rosemarie Kentie, waarop zij 9 januari 2015 promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  De afgelopen tien jaar deden Roos Kentie en collega’s veldonderzoek aan de grutto’s in Zuidwest-Friesland. Zij voorzagen duizenden vogels van kleurringen, waarmee deze tot op grote afstand individueel herkenbaar werden.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 15 januari 2015

  Harlinger Haven draait goed jaar

  Harlingen haven
  Harlingen haven
   

  Voor het eerst sinds een aantal jaren is er weer groei in de Harlinger haven te zien. Daalde de totale goederenoverslag in 2013 en 2012 respectievelijk nog met 4 en 2 procent, in 2014 steeg die met 7 procent naar 2.656.227 ton. De stijging van het aantal tonnages is op alle fronten, zowel in de binnenscheepvaart als de zeescheepvaart.

  De overslag met zeeschepen steeg met 11% van 1.182.226 naar 1.317.956 ton en dit wordt veroorzaakt doordat meer zout en grind werd overgeslagen. Het aantal containers (Twenty feet Equivalent Unit) dat via de haven van Harlingen zijn weg vond steeg met maar liefst 51% tot 19.606 TEU.

  Lees meer

  Door: Hans Revier
  Datum 8 januari 2015

  Vis en vissen in de zestiende eeuw

  De Scheveningse vishandelaar Adriaen Coenen was zeer geïnteresseerd voor alles wat in de zee huisde. Zijn kennis tekende hij tussen 1571 en 1588 op in het handgeschreven en handgeschilderde Visboeck. Het enige exemplaar bevindt zich in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, is gerestaureerd en digitaal beschikbaar. Het geeft een uniek beeld van de visbestanden en de visserij in de zestiende eeuw.
  De Scheveningse vishandelaar Adriaen Coenen was zeer geïnteresseerd voor alles wat in de zee huisde. Zijn kennis tekende hij tussen 1571 en 1588 op in het handgeschreven en handgeschilderde Visboeck. Het enige exemplaar bevindt zich in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, is gerestaureerd en digitaal beschikbaar. Het geeft een uniek beeld van de visbestanden en de visserij in de zestiende eeuw.
  De Scheveningse vishandelaar Adriaen Coenen was zeer geïnteresseerd voor alles wat in de zee huisde. Zijn kennis tekende hij tussen 1571 en 1588 op in het handgeschreven en handgeschilderde Visboeck. Het enige exemplaar bevindt zich in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, is gerestaureerd en digitaal beschikbaar. Het geeft een uniek beeld van de visbestanden en de visserij in de zestiende eeuw.

  Elite
  Adriaen Coenen wordt in 1514 in Scheveningen geboren als zoon van de visser, stuurman en groothandelaar in vis Coenraad Vallicsz. Als leerjongen helpt hij de visafslager van Scheveningen. Later werkt hij zelf bij de visafslag, eerst als schrijver en uiteindelijk als afslager. Hij verdient goed aan de vis en wordt groothandelaar. Als geslaagd zakenman gaat Coenen ook meetellen in de plaatselijke elite. Hij vervult verschillende bestuursfuncties. Zo is hij schout van Scheveningen en zit hij voor Scheveningen in de schepenbank van Den Haag. Kennis over de visserij doet hij op van eigen waarnemingen tijdens zwerftochten langs het strand, van de soms vreemde vissoorten die op de afslag worden aangevoerd en de vele verhalen van visserlui die hij ontmoet. Door contacten met de hogere kringen kan hij ook wetenschappelijke boeken lenen en bestuderen. Zijn rijke kennis zet hij op papier in het handgeschreven Visboeck, dat hij voorziet van talrijke ingekleurde illustraties.

  Walvissen
  Het Visboeck van Coenen is een uniek document dat moderne onderzoekers praktische kennis over de 16e eeuwse visserij verschaft. Maar naast informatie over de toen in gebruik zijnde netten, de vissersscheepjes en de verschillende vissoorten, beschrijft Coenen ook insecten, zeegeesten, in- en uitheemse diersoorten, natuurverschijnselen en wonderbaarlijke gebeurtenissen. Veel aandacht geeft hij bijvoorbeeld aan walvisstrandingen, die in die tijd als een voorteken van onheil werden geïnterpreteerd. Uit de bevindingen van Coenen valt op te maken dat regelmatig grote groepen walvissen langs de Nederlandse kust en de waddeneilanden trokken. Ook bruinvissen waren zeer algemeen. Grote populaties zeehonden leefden in de Waddenzee en de estuaria die gevormd werden door de Schelde, de Maas en de Rijn. Al in de zestiende eeuw beschouwde men de zeehonden als concurrent van de vissers en leverde elke gedode zeehond een premie op. Vooral langs de Noord-Hollandse kust en vanaf Texel en Vlieland jaagde men op zeehonden.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 15 januari 2015

  Symposium Holwerd aan Zee 9-2-2015

  Programma symposium Holwerd aan Zee
  Programma symposium Holwerd aan Zee
   

  Stichting Holwerd aan Zee en de Waddenacademie organiseren op 9 februari 2015 in Holwerd een symposium.

  De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Vanuit deze ambitie ziet de Waddenacademie ‘Holwerd aan Zee’ als een interessant, door de bewoners van Holwerd zelf opgezet project. Een open vaarverbinding met het water moet het Friese dorp een stuk aantrekkelijker maken voor toeristen en bovendien moet het project de waterhuishouding verbeteren. ‘Holwerd aan Zee’ is inmiddels door verschillende partijen omarmd.

  Lees meer

  Friezen hebben eigen kaasmeisje: Frau Wietske

  Streekproducten worden dé attractie van Friesland

  Frau Wietske, het kaasmeisje van Fryslân, met de populaire Friese mosterdkaas van kaasboerderij Johannahoeve in Ryptsjerk.
  Frau Wietske, het kaasmeisje van Fryslân, met de populaire Friese mosterdkaas van kaasboerderij Johannahoeve in Ryptsjerk.
  Frau Wietske, het kaasmeisje van Fryslân, met de populaire Friese mosterdkaas van kaasboerderij Johannahoeve in Ryptsjerk.

  WOLVEGA (NL) – Streekproducten, food en non-food van het Friese land, streekgerechten, winkeltjes en lokale markten met streekproducten. Ze hebben in de visie van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, de potentie om dé topattractie van de provincie Fryslân te worden. De Friezen zetten Frau Wietske in, het zusje van het Hollandse kaasmeisje Frau Antje, om Duitsers te lokken, maar straks ook Chinezen.

  Na een inventarisatie door directeur Albert Hendriks blijken in Friesland veel meer producenten van regionale producten te zijn dan direct zichtbaar.
  “En ook heel bijzondere, zoals een hippe klompenmakerij in Kimswerd die artistieke sandalen, Fryskes, maakt. Of een wijngaard in Egypte, een buurtschap in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, het noorden van zanderig en bosrijk Oost-Friesland. Nog een verrassing: turfgebak en molenkoek, gebakken door de buurvrouw van de molenaars van De Rietvink, midden in het moeras de Rottige Meente bij Wolvega.”

  Lees meer

  Publicatiedatum: 18 december 2014

  Symposium Holwerd aan Zee

  Holwerd aan zee
  Holwerd aan zee
   

  ‘Holwerd aan Zee’ heeft zich in de afgelopen twee jaar bewezen als een ambitieus, door inwoners van Holwerd zelf bedacht, project. Een open vaarverbinding met het water moet het Friese dorp een stuk aantrekkelijker maken voor toeristen en bovendien moet het project de waterhuishouding verbeteren. ‘Holwerd aan Zee’ is inmiddels door verschillende partijen omarmd.

  Stichting Holwerd aan Zee en De Waddenacademie organiseren op 9 februari van 12 uur tot 17 uur in MFA Holwerd een symposium over het project, waarin onder meer het haalbaarheidsonderzoek en de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) worden gepresenteerd.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 18 december 2014

  Conferentie over visstand Waddenzee

  Conferentie over visstand Waddenzee
  Conferentie over visstand Waddenzee
   

  Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert een speciale conferentie in Hamburg over de visstand in de Waddenzee. Deze vindt plaats op 8 en 9 januari. Het programma is inmiddels bekend.

  Op de conferentie is ondermeer aandacht voor de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de visstanden in de Waddenzee. Wat zijn de oorzaken voor de gesignaleerde achterstanden? En wat zouden succesvolle maatregelen kunnen zijn?

  Lees meer

  Publicatiedatum: 18 december 2014

  PRW draagt stokje Vismigratierivier over

  Herman Wanningen draagt namens PRW symbolisch symbolisch het stokje (in dit geval een steur) over aan Gedeputeerde Johannes Kramer van DNA. Foto: Henk Postma/Waddenvereniging
  Herman Wanningen draagt namens PRW symbolisch symbolisch het stokje (in dit geval een steur) over aan Gedeputeerde Johannes Kramer van DNA. Foto: Henk Postma/Waddenvereniging
  Herman Wanningen draagt namens PRW symbolisch symbolisch het stokje (in dit geval een steur) over aan Gedeputeerde Johannes Kramer van DNA. Foto: Henk Postma/Waddenvereniging

  Het Programma naar een Rijke Waddenzee draagt het stokje voor de planuitwerking van de Vismigratierivier over aan De Nieuwe Afsluitdijk. De aanjaagfunctie van PRW voor de vispassage is daarmee afgerond, hoewel de adviesfunctie blijft.

  De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) zal nu de planuitwerking volledig op zich nemen. Om de continuïteit te waarborgen zullen veel mensen die eerder voor PRW aan de slag waren nu namens DNA de plannen voor de Vismigratierivier verder uitwerken.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 18 december 2014

  Toekomst van de Waddenvisserij

  Toekomst van de Waddenvisserij
  Toekomst van de Waddenvisserij
   

  Het eindadvies voor het uitvoeringsprogramma Brede Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee is afgerond en nu online. Het eindadvies is op basis van verschillende proefprojecten opgesteld.

  In de afgelopen drie jaar hebben de vissers van de Waddenzee en de natuurorganisaties met steun vanuit het Europees Visserijfonds de handschoen opgepakt om de Brede Visie op een duurzame visserij in de Waddenzee te concretiseren naar een uitvoeringsprogramma.

  Lees meer

  Meer artikelen...