Wat is het Werelderfgoedverdrag?

  zeedijk
  zeedijk
   

  De landen die het verdrag hebben geratificeerd, hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende generaties van die erfgoederen binnen hun landgrenzen die aan de criteria van UNESCO voldoen.

  Lees meer

  Werelderfgoed – en dan?

  waddenzee
  waddenzee
   

  De laatste weken zijn in verschillende media, onder meer in Trouw, berichten verschenen waaruit onrust blijkt over het beheer van de Waddenzee. Er is behoefte aan meer duidelijkheid rond het verlenen van vergunningen, inzicht in de opeenstapeling van effecten van de verschillende activiteiten in het gebied op het mariene milieu, en de regie bij rampen. De artikelen daarover refereren steeds ook aan de status van UNESCO-Werelderfgoed die het gebied sinds 2009 heeft.

  Lees meer

  Duurzaam toerisme in de Wadden: mogelijkheid of fictie?

  Slieker Film, Wilhelminaplein Leeuwarden

  waddenzee
  waddenzee
   

  Op maandag 8 april vindt de laatste wadblikavond van dit seizoen plaats. Inleider is Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool. Tijdens de avond spreekt Postma over de effecten van de UNESCO-status op recreatie en toerisme in het waddengebied.

  Lees meer

  Werelderfgoed Waddenzee

  Het deel van de Waddenzee dat tot werelderfgoed behoort, omvat het Nederlands en Duitse deel en beslaat 66% van de hele Waddenzee. Het is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komt een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren.

  Lees meer

  Rode “hartjes” zijn bladeren van waterlelie

  Friese vlag wereldberoemd logo

  Waterleliebladeren (pompeblêden)
  Waterleliebladeren (pompeblêden)
  Waterleliebladeren (pompeblêden)

  De Nederlandse Hartstichting heeft niets van doen met de Friese vlag. De zeven rode “hartjes” zijn bladeren van de gele plomp, een waterlelie. Deze bladeren heten in het Fries “pompeblêden”.
  De vlag staat o.a. op de zuivelproducten van Friesche Vlag en de shirts van de voetbalvereniging SC Heerenveen. Ook het Friesland Holland-logo bevat de Friese vlag. Het dundoek werd door de wereldwijde aandacht van de media aan de laatste Elfsteden-schaats­tochten de bekendste provincievlag van Nederland.

  De Friese vlag is in zijn huidige vorm ruim 100 jaar oud, maar al in de 11e eeuw was er een vlag met bladeren van de waterlelie.

  Lees meer

  Het netwerk in cijfers. Waddenwandelen: ruim 1200 km wandelnetwerk rond de Waddenzee

  Wandelaar Vijfhuisterdijk
  Wandelaar Vijfhuisterdijk
  Wandelaar Vijfhuisterdijk

  Waddenwandelen is ruim 1200 km wandelnetwerk door het grootste en meest gevarieerde wandelgebied van Nederland. Over strand en dijken, langs zeekust, hoogland, door terpen- en wierdenland, bos en duinen en voorbij koolzaadvelden en graanakkers. Wandelaars kunnen alle kanten uit.

  De paden ontsluiten de prachtige cultuurlandschappen langs de randen van het Werelderfgoed Waddenzee. Van Krabbendam in Noord-Holland tot Delfzijl en van Terschelling en Harlingen tot Borkum (Duitsland). Het wandelnetwerk voert over historische voetpaden, boerenlandpaden en oude binnendijken en brengt de wandelaar bij de mooiste plekjes in het gebied. Het doet middeleeuwse kerkjes aan, leidt langs authentieke dorpen en biedt geweldige vergezichten. Waddenwandelen is genieten van de rust en ruimte.

  Lees meer

  Waddenwandelen: ruim 1200 km wandelnetwerk rond de Waddenzee

  Waddenwandelen - Sexbierumervaart
  Waddenwandelen - Sexbierumervaart
  Waddenwandelen - Sexbierumervaart

  Wandelen in het grootste en meest afwisselende wandelgebied van Nederland. Met ruim 1200 km aan wandelmogelijkheden. Recreatief én actief wandelen. Over strand en dijken, langs zeekust, hoogland, door terpen- en wierdenland, bos en duinen, voorbij koolzaadvelden en graanakkers en zoveel mogelijk over eeuwenoude paden. Stel je eigen route samen of kies uit een van de dagwandelingen.

  Waddenwandelen is genieten van prachtige cultuurlandschappen langs de randen van het Werelderfgoed Waddenzee. Het grootste wandelnetwerk van Nederland voert u over historische voetpaden, boerenlandpaden en oude binnendijken langs de mooiste natuur en plekjes. U komt langs vele Middeleeuwse kerkjes, langs of door authentieke dorpen met overal, fraaie vergezichten en schilderachtige wolkenluchten. Ervaar de rust en ruimte.

  Lees meer

  Vismigratie naar Tønder

  Vismigratie
   

  Op de internationale Waddenzeeconferentie in Tønder werd meerdere malen stilgestaan bij het project Vismigratierivier. Woensdag noemde Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken en nieuwe voorzitter van de internationale samenwerking tussen de drie waddenlanden de Vismigratierivier een kansrijk project in het Nederlandse waddengebied. Eerder hadden de aanwezige ministers een USB-stick in de vorm van visjes cadeau gekregen met daarop de pas uitgekomen Engelstalige versie van een 3D animatiefilm over de Vismigratierivier. Over de hele wereld zijn er 200 vergelijkbare barrières waarbij het innovatieve plan een uitkomst kan zijn. Wanneer de Vismigratierivier daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is dat een nieuw staaltje van Nederlands delta design en eco-engineering. U kunt de Engelstalige animatie hier bekijken.

  Lees meer

  Nationale Postcode Loterij steunt Waddenvereniging met 500.000 euro

  Nationale Postcode Loterij
   

  De Nationale Postcode Loterij maakte tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam bekend dat zij dit jaar een recordbedrag van ruim 302 miljoen euro doneert. De Waddenvereniging is een van de goede doelen die een vaste jaarlijkse bijdrage ontvangt van de goededoelenloterij. Mede dankzij de steun van de Postcode Loterij kan de Waddenvereniging haar werk blijven doen. Vorig jaar kreeg de Waddenvereniging een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor het project Vismigratierivier. Lees ook het bericht in deze nieuwsbrief over de belangrijke stappen die nu gezet zijn voor de realisatie van dit innovatieve project bij de Afsluitdijk.

  Lees meer

  Aandacht voor zoutwinning op Waddenconferentie

  Waddenconferentie
   

  De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming boden dinsdagavond tijdens de internationale regeringsconferentie over de Waddenzee in Denemarken staatssecretaris Sharon Dijksma en andere aanwezigen symbolisch een zakje zoute haringdrop aan. Onder het motto ‘Don’t let the Wadden Sea DROP’ drukten we haar op het hart om geen vergunning af te geven voor zoutwinning onder de Waddenzee. De risico’s voor de Ballastplaat en de tienduizenden vogels die hier voedsel zoeken zijn te groot.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 5 februari 2014
  Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

  Staatssecretaris Sharon Dijksma over Werelderfgoed Waddenzee:

  “Kinderen kans geven om kennis te maken met de meer dan 10.000 verschillende planten en dieren”

  Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Wat ons betreft is iedereen een keer op het wad geweest om te ervaren wat het zo bijzonder maakt.” De foto’s werden gemaakt tijdens een persreis voor Italiaanse en Spaanse journalisten, mei 2013 georganiseerd door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland in Wolvega, op verzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, tegenwoordig NBTC Holland Marketing.
  Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Wat ons betreft is iedereen een keer op het wad geweest om te ervaren wat het zo bijzonder maakt.” De foto’s werden gemaakt tijdens een persreis voor Italiaanse en Spaanse journalisten, mei 2013 georganiseerd door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland in Wolvega, op verzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, tegenwoordig NBTC Holland Marketing.
  Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Wat ons betreft is iedereen een keer op het wad geweest om te ervaren wat het zo bijzonder maakt.” De foto’s werden gemaakt tijdens een persreis voor Italiaanse en Spaanse journalisten, mei 2013 georganiseerd door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland in Wolvega, op verzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, tegenwoordig NBTC Holland Marketing.

  HARLINGEN (NL) – Kinderen van alle basisscholen in de waddenregio het wereldwijd unieke Werelderfgoed Waddenzee laten beleven. Dat is het doel van een project dat de Waddenvereniging ontwikkelt in samenwerking met de International Wadden Sea School. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken deed vandaag, 3 februari 2014, de toezegging 20.000 euro beschikbaar te stellen voor dit initiatief.

  Hiermee wil de Nederlandse overheid het voorzitterschap van de trilaterale samenwerking in het waddengebied, én het feit dat het Werelderfgoed Waddenzee dit jaar haar eerste lustrum viert, markeren.

  Lees meer

  Duurzaam genieten van UNESCO-werelderfgoed

  Opgelucht ademhalen in WaddenzeeLand

  Kaart Nederland WaddenzeeLand

  Kaart Nederland WaddenzeeLand
  Onder de naam WaddenzeeLand brengt het bureau voor toerisme Friesland Holland het waddengebied internationaal aan de man als een duurzame vakantiebestemming. De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO werelderfgoed.

  WaddenzeeLand omvat de Waddenzee, het aangrenzende terpen- en wierdenland met buitendijkse natuurgebieden, de Afsluitdijk en Noord-Holland, Nationaal Park Lauwersmeer, Noord-Groningen en alle Waddeneilanden.
  “Wij stellen duurzame fiets-, wandel- en bootvakanties samen die door de toerist als een ware opluchting worden ervaren,” zegt directeur Albert Hendriks. “Eindeloos ver kunnen kijken, ongekende stilte, schone lucht, een schaap op je pad, donkere nachten en een laag verplaatsingstempo. Iemand uit Parijs of de Alpen krijgt de tijd het onvoorstelbare, het onbekende te verwerken. Wordt hem dat “in-the-middle-of-nowhere-gevoel” teveel, dan hebben we voor hem het bruisende historische decor van de Elfsteden Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Dokkum achter de hand en ook het centrum van de stad Groningen.”

  Lees meer